Kontakt

PHG Zahnmedizin Nitschke
BAG Dr. Siri Nitschke und Prof. Dr. Ina Nitschke, MPH

Neuköllner Straße 206

12357 Berlin

Telefon: 030 / 661 10 21